« واژه مورد نظر خود را تایپ کنید! »

جستجوی لغات

  در قسمت واژه یاب نیازی به نوشتن علائم صدا دار از قبیل تشدید و کسره، و یا علائم دستوری از قبیل ( ؟ ، ! ، . ، و غیره ) نمی‌باشد. کلمه مورد نظر در ترجمه‌های مختلف قابل جستجو می‌باشد.
صرفا کافی است که کلمه یا قسمتی از جمله مورد نظر خود را تایپ کرده و بر روی دکمه جستجو یا ترجمه مورد نظر خود کلیک کنید. شما سپس می‌توانید واژه مورد نظر خود را در ترجمه‌های مختلف نیز مورد جستجو قرار دهید.
قابل ذکر است که واژه مورد نظر شما حداقل باید از سه حرف تشکیل شده باشد.

دسترسی به فصل

پس از دستیابی به واژه مورد نظر، با کلیک بر روی تیتر هر آیه، به کل فصل مربوط به آن آیه دسترسی پیدا می‌کنید.