جستجوی لغات

در کتاب مقدس

بزرگ متوسط کوچک  جستجوی ترکیبی:

« واژه مورد نظر خود را تایپ کنید! »

لغت یاب کتاب مقدس

  در قسمت واژه یاب نیازی به درج نیم فاصله و نوشتن علائم صدا دار از قبیل تشدید و کسره، و یا علائم دستوری از قبیل ( ؟ ، ! ، . ، و غیره ) نمی‌باشد. کلمه مورد نظر در ترجمه‌های مختلف قابل جستجو می‌باشد. همچنین می‌توانید برای تایپ کردن از صفحه کلید برنامه و یا صفحه کلید خودتان، بدون نیاز به داشتن برنامه فارسی استفاده کنید.
صرفا کافی است که کلمه یا قسمتی از جمله مورد نظر خود را تایپ کرده و بر روی دکمه جستجو یا Enter یا ترجمه مورد نظر خود کلیک کنید. شما سپس می‌توانید واژه مورد نظر خود را در ترجمه‌های مختلف نیز مورد جستجو قرار دهید.
قابل ذکر است که واژه مورد نظر شما حداقل باید از سه حرف تشکیل شده باشد.

جستجوی ترکیبی

با تیک کردن بر روی جستجوی ترکیبی، امکان دسترسی به تمام کلماتی است که شامل واژه مورد جستجو می‌باشد.

دسترسی به فصل

پس از دستیابی به واژه مورد نظر، با کلیک بر روی تیتر هر آیه، به کل فصل مربوط به آن آیه دسترسی پیدا می‌کنید.

gide