رازگاه همراه . . .

سایت رازگاه برای جلال نام خداوند، و متعلق به خداوند و تمام کسانی است که در راه او گام بر می‌دارند، که او هیچ قدمی را فراموش نخواهد کرد.
رازگاه همراه به جهت استفاده در موبایل و تابلت و برای آگاهی بیشتر از مطالب کتاب مقدس طراحی و تدوین شده است. کاربران با این برنامه می‌توانند به تمامی اطلاعت کتاب مقدس دسترسی داشته باشند.

وعده روزانه

بازتاب: