صفحه دانلود

ارائه این خدمات بدون کمکهای مالی شما امکان پذیر نیست!
حمایت شما هر چند اندک باشد، می‌تواند در توسعه خدمت ما مؤثر باشد.

کمکهای مالی شماSupport

آپوکریفا

آپوکریفا

مجموعه کتابهای بین عهدین
لطفا در صورت استفاده برای عموم، نام منبع را ذکر کنید

کتاب طوبیت Support

این داستان زندگی یک شخص یهودی و مردی پارسا از قبیله نفتالی است.

کتاب یهودیه Support

این حکایت بر محور زنی به نام یهودیه قرار دارد که نقش اصلی این داستان را ایفا می‌کند.

استر یونانی Support

اِسْتَر یک زن یهودی بود که همراه با سایر تبعیدیان یهودی در کشور پارس زندگی می‌کرد.

کتاب حکمت Support

روند کلی کتاب بر اساس ادبیات حکیمانه شکل گرفته است.

آپوکریفا

کتاب سیراخ Support

این اثر شامل مجموعه‌ای از سخنان و آموزه‌های خردمندانه است.

کتاب باروخ Support

باروخ کتابی متشکل از وقایع تاریخی بر اساس شعر است.

نامه ارمیا Support

نامه ارمیا که رساله ارمیا نیز نامیده می‌شود شامل ده هشدار به یهودیان است.

سوسنه و دعای عزریا Support

سوسنه یک زن پاکدامن است که با قضات فاسد یهودی درگیر شده است.

آپوکریفا

مکابیان اول Support

کتابهای مکابیان، منعکس کننده روایتهایی از ظلم و مقاومت هستند.

مکابیان دوم Support

تلاش برای سرکوب یهودیان قرن دوم قبل از میلاد را به تصویر می‌کشد.

اول عزرا Support

حکایت یهودیان تبعیدی پس از بازگشت به اورشلیم در دوران سلطنت کوروش.

دعای منسی Support

یک مرثیه فردی که در ارتباط با درخواست بخشش از خداوند استوار شده است.

آپوکریفا

مزمور ۱۵۱ Support

این مزمور شرح حالی از زندگینامه داود است.

مکابیان سوم Support

سوم مکابیان شامل مبارزه قوم یهود برای حفظ احکام الهی است.

دوم عزرا Support

بخش اصلی این اثر شامل هفت مکاشفه است، که به عزرا داده می‌شود.

مکابیان چهارم Support

کتاب چهارم مکابیان روایتی از دوران ظلم و مقاومت است.


سوداپیگرافا

سوداپیگرافا

کتابهای فراموش شده عدن
لطفا در صورت استفاده برای عموم، نام منبع را ذکر کنید

اسرار خنوخ Support

اول خنوخ مهمترین دست نوشته بجا مانده یهودی از دوران باستان است.

اول خنوخ Support

اول خنوخ بر اساس ماهیت و اعمال فرشتگان سقوط کرده قرار گرفته است.

آدم و حوا Support

آنچه که برای آدم و حوا پس از بیرون رانده شدن از باغ عدن رخ داده است.

کتاب احیقار Support

داستان احیقار یکی از کهن‌ترین منابع باقی مانده از اندیشه و خرد بشر است.

سوداپیگرافا

رساله اریستیاس Support

یک اثر شبه تاریخی که برای ترویج آرمان یهودیت به نگارش درآمده است.

کتابهای سلیمان Support

یک مجموعه از نثر، قصیده، و مزامیر، که به سلیمان منتسب شده است.

وصیت نامه Support

سخنان پایانی بنیان گزاران دوازده قبیله اسرائیل قبل از مرگ.

سوداپیگرافا