اطلاعات روزانه

*

*


از زمان سقوط آدم و حوا، بشر مجبور شده است تا در دنیایی از خار و خاشاک، نگرانیها، خواسته‌ها، و پُر از مشکلات و ناراحتی‌ها زندگی کند.
و مسیحیان نیز جدا از این مقوله نیستند. ما نیز در دنیایی از مشکلات زندگی می‌کنیم، اما ما یک منبع برای رو آوردن به آن داریم که جهان از آن بی خبر است. ما یک پدر آسمانی داریم که ما را دوست دارد و به ما کمک می‌کند.
مسائل روزمره مسیحیان به ما کمک می‌کند که مشکلات خود را تجزیه و تحلیل کرده و با یافتن راه حل مناسب با آن مقابله کنیم؛ اما قابل ذکر است که نگاه ما همواره معطوف به خداوند است.

هدف ما این است که این مسائل را به بحث گذارده و از نظرات و تجربه‌های هم در این موضوعات آگاه شویم تا بتوانیم در موارد مشابه با آن بهتر مقابله کنیم.
چنانچه مایلید در مورد موضوع خاصی بحث و تبادل نظر شود؛ موضوع مورد درخواست خود را برای ما ارسال کنید.


تعداد نظرات »