حروف بزرگ حروف متوسط حروف کوچک چاپ متن ترجمه قدیم فصل قبل تفسیر کتاب مقدس فصل بعد
فهرست کتابها فهرست فصل« نام کتاب و فصل مورد نظر خود را از فهرست تفسیر کلام انتخاب کنید! »


تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران

این کتاب تفسیری توسط ویلیام مک دونالد و به منظور درک مفاهیمِ موجود در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده است. در شیوه نگارش این کتاب سعی بر آن بوده که از اصول صحیح فن تفسیر بهره جسته و ضمن وفاداری به اصول تفسیر، همچنان متنی ساده و روان را ارائه نماید. بنابراین، کتاب حاضر انتخاب شایسته‌ای برای مطالعات انفرادی و گروهی کتاب مقدس خواهد بود.

« این کتاب با کسب اجازه از ناشر بر وبگاه رازگاه قرار گرفته است. »

تفسیر گفتاری

قابل ذکر است که عهد جدید این تفسیر بصورت گفتار نیز قابل شنیدن است؛ شما می‌توانید با کلیک بر روی نماد بلندگو، به تفسیر مورد نظر گوش دهید.

Believer’s Bible Commentary
by
William MacDonald
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.
— All Rights Reserved —

<< Used with Permission >>