« نام مورد نظر خود را از فهرست مقالات عمومی انتخاب کنید! »


مقالات عمومی . . .

مقالات عمومی به بررسی اصول و اعتقادات ثانوی و به بررسی آیینها و تا حدودی به آموزه‌های الهیاتی و مراسم متفاوت کلیسایی پرداخته است. مطالعه این مقالات سبب آشنایی بیشتر ما با اصول و روشهای متفاوت در اداره امور کلیساها می‌گردد و لذا می‌تواند سبب اتحاد و یکدلی بیشتر ما با سایر ایمانداران و اتحاد در مسیح گردد. قابل ذکر است که تمامی مقالات مندرج در این صفحه از کتاب تفسیر کاربردی عهد جدید و کتاب تفسیر کاربردی عهد قدیم اقتباس شده است.
مقاله مورد نظر خود را از روی فهرست مقالات انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مقاله مورد نظر شما قابل رؤیت شود.